Onderzoek

Om een Megaschadeclaim, namens u, bij grondeigenaren en windondernemers in te kunnen dienen, is onderzoek nodig.

• Onderzoek naar waardevermindering van onroerend goed in de Veenkoloniën.
• Onderzoek naar schade aan de gezondheid door geluidsoverlast en Laagfrequent Geluid bij de bewoners van de Veenkoloniën.

Deze onderzoeken worden door onafhankelijke partijen uitgevoerd. Een onderzoek starten is pas mogelijk, wanneer de Stichting Windturbine Megaschadeclaim voldoende middelen heeft verkregen, om het onderzoek te bekostigen. Het is dan ook in uw eigen belang om u bij ons aan te melden en daarbij uw buren, familie, vrienden en kennissen in de Veenkoloniën uit te nodigen, uw voorbeeld te volgen.

Om u een idee te geven wat de uitkomst kan zijn van dergelijke onderzoeken, volgen hieronder een aantal voorbeelden van onderzoeken uit het buitenland.

 

Waardevermindering Onroerend Goed

Windturbines verlagen vastgoedprijzen.

Windräder lassen Immobilienpreise sinken

Uit onderzoek van RWI - Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung blijkt dat windturbines kunnen leiden tot dalende prijzen van eengezinswoningen in de directe omgeving. De waarde van een woning op een kilometer afstand van een windturbine daalt gemiddeld met 7 procent.

De belangrijkste resultaten:

• Windturbines die op een kilometer afstand van een vrijstaande woning zijn gebouwd, leiden gemiddeld tot een prijsverlaging van het pand met 7,1 procent.
• Met toenemende afstand tot de windturbine wordt het effect verminderd. Op een afstand van acht tot negen kilometer hebben windturbines geen effect op de huizenprijzen.
• Oude huizen in landelijke gebieden worden het zwaarst getroffen. Hier kan het waardeverlies binnen de straal van één kilometer zelfs 23 procent zijn.
• De installatie van een windturbine kan een verlies van tienduizenden euro's betekenen voor huiseigenaren.

Het complete rapport. (35 pagina's; 336 KB PDF)

 

Verlies vastgoedwaarde, door voorstel windturbinepark, geschat op miljoenen.

Ottawa Wind Concerns - Property value loss

Huiseigenaren in North Stormont zullen een groot offer moeten brengen voor "groene" energie als het voorgestelde windenergieproject "Nation Rise" wordt gebouwd, zegt Wind Concerns Ontario, een coalitie van belangenverenigingen en families uit Ontario.

Voor het "Nation Rise" energieproject staan er 828 woningen binnen 1.500 meter van de turbines en ongeveer 2.500 woningen binnen 2 tot 5 km van de turbines.

Met behulp van een recent voltooid onderzoek door de Universiteit van Guelph, berekent Wind Concerns dat het vastgoedverlies voor huizen binnen 5 km van de 33 geplande turbines in totaal $ 87,8 miljoen zou kunnen zijn. Met ander onderzoek dat minder conservatief is, zou het verlies van de vastgoedwaarde echter meer dan $ 140 miljoen kunnen zijn.

Het complete onderzoek. (71 pagina's; 3,1 MB PDF)

 

Gezondheidsschade door Laagfrequent geluid

Maakt Laagfrequent geluid van windturbines ziek?

Macht der Infraschall von Windkraftanlagen krank?

Uit angst voor gezondheidsschade door laagfrequent geluid worden in Denemarken nauwelijks windenergie-installaties gebouwd. Er loopt een overheidsonderzoek. Duitse autoriteiten (maar ook de Nederlandse) bagatelliseren het probleem.

"Een groot deel van de Deense gemeenten heeft de plannen voor nieuwe windparken stilgelegd totdat het staatsonderzoek naar de gezondheidsproblemen door laagfrequent geluid is voltooid."

Kaj Bank Olesen is een blonde reus van twee meter met een roodachtig gezicht door zon en wind. "Ik denk niet dat deze boerderij er over twee jaar zal zijn", zegt hij, verwijzend naar zijn huis, dat nu als onbewoonbaar en onverkoopbaar wordt beschouwd.

Aangezien de vier windturbines naast de deur draaien, trekken zijn vrouw en hij zich elke nacht terug om te slapen in hun 50 km verderop gelegen zomerhuis. Olesen klaagt over moeilijkheden met ademhalen, hoofdpijn en benauwdheid van de borstkas. Dat de klachten voortkomen uit de geluidsgolven van de windturbines, is voor hem een uitgemaakte zaak.

 

Waubra Foundation.

Waubra Foundation Website.

Deze Australische website is een kennisbank op het gebied van onderzoek naar de effecten van Laagfrequent geluid op de gezondheid.

 

De invloed van Laagfrequent geluid op paarden.

Horses get Wind Turbine Syndrome

"Op deze stoeterij fokt de eigenaar normale en fysiek gezonde paarden sinds 2000. Er waren geen veranderingen in het dieet, lichaamsbeweging of enige andere belangrijke verandering in het management. Tot 2008 werden windturbines geïnstalleerd naast het terrein en weideparken. Sinds deze datum hebben een groot aantal veulens en jaarlingen misvormingen ontwikkeld."

 

In de schaduw van een Windturbinepark.

In the Shadow of Wind Farms.

Een zes maanden durend onderzoek wees uit dat windontwikkelaars, die enkele van 's werelds grootste energiebedrijven vertegenwoordigen, gemeenschappen verdelen en de levens van bewoners, die in de schaduw van hun industriële windparken leven, verstoren.

Uit het onderzoek bleek, dat bedrijven grondeigenaren ervan overtuigen, dat het plaatsen van windturbines op hun land enorme winst oplevert, terwijl de overlast en schade door windturbines wordt gebagatelliseerd.

De overlast door windturbines bestaat uit schaduwflitsen, harde geluiden en laagfrequente trillingen, die tientallen gezinnen uit hun huizen hebben verdreven.

Lees dit artikel, dan weet u wat u te wachten staat in de Veenkoloniën.