Nieuwsberichten

Invloed van Laag-Frequent Geluid op de hartspier bewezen

Windmolens veroorzaken onder andere laag-frequent geluid (LFG). Dit is een soort geluid waar je ook op grote afstand nog last van kunt hebben.

Eerder was reeds de vraag gesteld of dit geluid negatieve invloed kan hebben op de gezondheid van mens en dier. Nu is echter ook daadwerkelijk aangetoond dat dit soort geluid de gezondheid negatief kan beïnvloeden.

Dit is een Duits onderzoek, dus de video's en de overige teksten zijn daarom in het Duits.

<< Ga terug naar de vorige pagina